Tags : sâm tươi ngâm rượu 4 sản phẩm liên quan

Nhân sâm tươi hàn quốc 8 củ 1kg - 200K
2.300.000đ 2.500.000đ
Nhân sâm tươi Hàn Quốc 2 củ 1 kg - 900K
5.000.000đ 5.900.000đ
Nhân sâm tươi 8 củ 1 kg đóng khay - 200K
2.300.000đ 2.500.000đ
Sâm tươi hàn quốc 3 củ trên 1kg - 500K
4.000.000đ 4.500.000đ