Thương hiệu
Khoảng giá (VNĐ)
-
Tin liên quan
Cân điện tử phân tích SINKO GS-622N (620G/0,01G)
2.750.000đ
Cân điện tử phân tích SINKO GS-1202N (1200G/0,01G)
3.250.000đ
Cân điện tử phân tích SINKO GS-2202N -2200G/0,01G
3.850.000đ
Cân điện tử phân tích SINKO GS-3202N (3200G/0,01G)
4.150.000đ
Cân điện tử Shinko GS (1kg/0.1g)
1.150.000đ
Cân điện tử GS Shinko GS - 3kg/0.1g
1.150.000đ
Cân điện tử GS Shinko GS - 3201 (3,2kg/0.1g)
2.350.000đ
Cân điện tử GS Shinko GS - 6000 - 6kg/0.1g
1.150.000đ
Cân điện tử GS Shinko GS - 6201 - 6,2kg/0.1g
2.550.000đ
Cân điện tử phân tích SINKO GS-322N(320G/0,01G)
2.550.000đ
Cân điện tử tính giá Đại Thành ĐTS-30TG
1.250.000đ
Cân điện tử Đại Thành ĐTS-30TL
1.450.000đ
Cân điện tử chống nước Đại Thành ĐTS-30CN
1.650.000đ
« 1 2