Thương hiệu
Khoảng giá (VNĐ)
-
Tin liên quan
Cân điện tử phân tích SINKO GS-622N (620G/0,01G)
2.750.000đ
Cân điện tử phân tích SINKO GS-1202N (1200G/0,01G)
3.250.000đ
Cân điện tử phân tích SINKO GS-2202N -2200G/0,01G
3.850.000đ
Cân điện tử phân tích SINKO GS-3202N (3200G/0,01G)
4.150.000đ
Cân điện tử Shinko GS (1kg/0.1g)
1.150.000đ
Cân điện tử GS Shinko GS - 3kg/0.1g
1.150.000đ
Cân điện tử GS Shinko GS - 3201 (3,2kg/0.1g)
2.350.000đ
Cân điện tử GS Shinko GS - 6000 - 6kg/0.1g
1.150.000đ
Cân điện tử GS Shinko GS - 6201 - 6,2kg/0.1g
2.550.000đ
Cân bàn cơ Trung Quốc 100kg
1.950.000đ
Cân bàn cơ Trung Quốc 200kg
2.550.000đ
Cân bàn cơ Trung Quốc 500kg
3.500.000đ
Cân bàn cơ Trung Quốc 1000kg
5.850.000đ
Cân điện tử phân tích SINKO GS-322N(320G/0,01G)
2.550.000đ
« 1 2