Thương hiệu
Khoảng giá (VNĐ)
-

Bộ dụng cụ sửa chữa đa năng

(28 sản phẩm)
Bộ dụng cụ đa năng Nikawa 21 món NK-BS321
860.000đ
Bộ dụng cụ đa năng Nikawa 12 món NK-BS312
660.000đ
Bộ dụng cụ đa năng Nikawa 35 món NK-BS035
900.000đ
Bộ dụng cụ đa năng Nikawa 28 món NK-BS928
450.000đ
Bộ dụng cụ đa năng Nikawa 12 món NK-BS012
420.000đ
Bộ dụng cụ đa năng Nikawa 21 món NK-BS021
650.000đ
Bộ dụng cụ đa năng có khoan Nikawa ID102
1.150.000đ
Bộ dụng cụ đa năng có khoan Nikawa ID38
1.200.000đ
Bộ dụng cụ đa năng có khoan Nikawa ID85
1.250.000đ
Bộ dụng cụ đa năng có khoan Nikawa NK-ID122
1.150.000đ
Bộ dụng cụ đa năng có khoan Nikawa NK-ID130
1.050.000đ
Bộ dụng cụ đa năng khoan không dây Nikawa NK-F91B - 250K
2.000.000đ 2.250.000đ
Máy khoan không dây Nikawa NK-M12S
1.500.000đ
Máy khoan không dây Nikawa NK-M12SM
1.850.000đ
Máy khoan không dây Nikawa NK-M18SM - 150K
2.250.000đ 2.400.000đ
Máy khoan không dây Nikawa NK-M18S - 400K
1.550.000đ 1.950.000đ
Máy khoan động lực Nikawa đa năng NK-I1050
950.000đ
Máy khoan động lực Nikawa NK-I600
700.000đ
Máy khoan động lực Nikawa NK-I700
800.000đ
Máy khoan cầm tay Nikawa NK-ED04
850.000đ
Máy bắn đinh cầm tay Nikawa NK-F30CA
950.000đ
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS03
1.000.000đ
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04
1.150.000đ
Máy mài góc Nikawa NK-AG800
850.000đ
Máy mài góc Nikawa NK-AG700
750.000đ
Máy cắt đá Nikawa NK-MC1200
1.150.000đ
Máy cắt gạch, đá đa năng Nikawa NK-MC1400
1.350.000đ
Máy cắt sắt Nikawa NK-BSG2500
2.550.000đ