Thương hiệu
Khoảng giá (VNĐ)
-

Bộ dụng cụ sửa chữa đa năng

(28 sản phẩm)
Bộ dụng cụ đa năng Nikawa 21 món NK-BS321 - 100K
760.000đ 860.000đ
Bộ dụng cụ đa năng Nikawa 12 món NK-BS312
660.000đ
Bộ dụng cụ đa năng Nikawa 35 món NK-BS035 - 100K
800.000đ 900.000đ
Bộ dụng cụ đa năng Nikawa 28 món NK-BS928
450.000đ
Bộ dụng cụ đa năng Nikawa 12 món NK-BS012
420.000đ
Bộ dụng cụ đa năng Nikawa 21 món NK-BS021
650.000đ
Bộ dụng cụ đa năng có khoan Nikawa ID102 - 150K
1.000.000đ 1.150.000đ
Bộ dụng cụ đa năng có khoan Nikawa ID38 - 150K
1.050.000đ 1.200.000đ
Bộ dụng cụ đa năng có khoan Nikawa ID85 - 200K
1.050.000đ 1.250.000đ
Bộ dụng cụ đa năng có khoan Nikawa NK-ID122 - 150K
1.000.000đ 1.150.000đ
Bộ dụng cụ đa năng có khoan Nikawa NK-ID130 - 150K
900.000đ 1.050.000đ
Bộ dụng cụ đa năng khoan không dây Nikawa NK-F91B - 500K
1.750.000đ 2.250.000đ
Máy khoan không dây Nikawa NK-M12S
1.500.000đ
Máy khoan không dây Nikawa NK-M12SM - 150K
1.700.000đ 1.850.000đ
Máy khoan không dây Nikawa NK-M18SM - 350K
2.050.000đ 2.400.000đ
Máy khoan không dây Nikawa NK-M18S - 400K
1.550.000đ 1.950.000đ
Máy khoan động lực Nikawa đa năng NK-I1050
950.000đ
Máy khoan động lực Nikawa NK-I600
700.000đ
Máy khoan động lực Nikawa NK-I700
800.000đ
Máy khoan cầm tay Nikawa NK-ED04
850.000đ
Máy bắn đinh cầm tay Nikawa NK-F30CA
950.000đ
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS03 - 200K
800.000đ 1.000.000đ
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04
1.150.000đ
Máy mài góc Nikawa NK-AG800
850.000đ
Máy mài góc Nikawa NK-AG700
750.000đ
Máy cắt đá Nikawa NK-MC1200 - 150K
1.000.000đ 1.150.000đ
Máy cắt gạch, đá đa năng Nikawa NK-MC1400 - 250K
1.100.000đ 1.350.000đ
Máy cắt sắt Nikawa NK-BSG2500 - 450K
2.100.000đ 2.550.000đ