Khoảng giá (VNĐ)
-

Thang nhôm chữ M là loại thang đặc thù để xử lý những công việc ở những địa hình phức tạp, thang nhôm nhập khẩu chữ M phần đa được các người thợ mua để phục vụ các công việc chuyên môn ở những chỗ khó nhất mà các loại thang khác không đáp ứng được. Thang nhôm chữ M có thể dùng Chữ I, Chữ A, chữ M thuận tiện và đơn giản với các công việc ở các địa hình khác nhau. thang nhôm chữ a