Thương hiệu
Khoảng giá (VNĐ)
-
Tin liên quan
Cân điện tử phân tích SINKO GS-302N - 300G
2.550.000đ
Cân điện tử phân tích SINKO GS-300 (300G/0,01G)
1.350.000đ
Cân điện tử phân tích SINKO GS-622N (620G/0,01G)
2.750.000đ
Cân điện tử phân tích SINKO GS-1202N (1200G/0,01G)
3.250.000đ
Cân điện tử phân tích SINKO GS-2202N -2200G/0,01G
3.850.000đ
Cân điện tử phân tích SINKO GS-3202N (3200G/0,01G)
4.150.000đ
Cân điện tử Shinko GS (1kg/0.1g)
1.150.000đ
Cân điện tử GS Shinko GS - 3kg/0.1g
1.150.000đ
Cân điện tử GS Shinko GS - 3201 (3,2kg/0.1g)
2.350.000đ
Cân điện tử GS Shinko GS - 6000 - 6kg/0.1g
1.150.000đ
Cân điện tử GS Shinko GS - 6201 - 6,2kg/0.1g
2.550.000đ
Cân bàn cơ Trung Quốc 100kg
1.950.000đ
Cân bàn cơ Trung Quốc 200kg
2.550.000đ
Cân bàn cơ Trung Quốc 500kg
3.500.000đ
Cân bàn cơ Trung Quốc 1000kg
5.850.000đ
« 1 2